Obecní funkcionáři, do naha!

zpět na výpis

JUDr. Vladimíra Glatzová pro Hospodářské noviny: Zákonodárci se rozhodli zatočit s veřejnými funkcionáři - a rozmáchli se opravdu zeširoka. Novela Zákona o střetu zájmů účinná od 1. září 2017 vyžaduje, aby každý veřejný funkcionář, včetně všech členů obecních rad a některých zastupitelů, podal úplný přehled svého majetku a závazků ke dni zahájení a o svých příjmech a majetku nabytém v průběhu jejího výkonu. Prostě – angažuješ se ve své obci? Tak do naha! Zdarma a nezištně? Do naha! Oznámení jsou veřejně dostupná na internetu. Stačí kliknout a vidíte, kolik má soused na kontě.


Aktuálně

všechny publikace