Novela zákoníku práce - co se změní?

zpět na výpis

Již od 1. října tohoto roku nabude účinnosti novela zákoníku práce. Nejpodstatnější změny, které tato novela přináší, se týkají zejména práce na dálku a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Níže shrnujeme některé konkrétní novinky, které se dotknou takřka všech zaměstnavatelů.

Práce na dálku

Písemná dohoda: Práce na dálku musí být nově dohodnuta písemně. Pokud u Vás proto nyní funguje homeoffice na bází „gentlemanské“ dohody, je nutná změna.

Náklady: Zákon nově specifikuje povinnost zaměstnavatele hradit náklady zaměstnanců na homeoffice, popř. sjednat, že si zaměstnanci nesou náklady sami.

Rozvrh práce: V dohodě bude vhodné rovněž upravit rozvrh práce na homeoffice. Tu si zaměstnanec bude moci po dohodě rozvrhovat sám, přičemž doporučujeme zohlednit požadavky na dostupnost zaměstnance, důsledky práce v noci či o víkendu, apod.

 

Změny k DPP a DPČ

Rozvrh práce: Zaměstnavatel má nově i v případě „dohodářů“ povinnost rozvrhnout pracovní dobu alespoň tři dny předem. Tuto lhůtu lze nicméně dohodou v omezené míře zkrátit.

Překážky v práci: Na dohody se plně aplikují ustanovení o překážkách v práci a zaměstnavatel proto bude povinen i „dohodáře“ v případě překážek uvolnit z práce.

Žádost o uzavření pracovní smlouvy: V případě, že zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě dohody alespoň 180 dní za poslední rok, může zaměstnavatele požádat o uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatel bude moci odmítnout jen na základě legitimního důvodu.

 

Další důležité změny

Odstoupení od smlouvy: Je-li pracovní smlouva/dohoda uzavírána elektronicky, je zaměstnanec v případě, že nebylo započato s výkonem práce, oprávněn ve lhůtě 7 dní od takto uzavřené smlouvy odstoupit.

Obrácení důkazního břemene při výpovědi: V některých případech může v návaznosti na podnět zaměstnance dojít ve sporu o neplatnost výpovědi k situaci, kdy bude muset zaměstnavatel prokázat, že nedal zaměstnanci výpověď z důvodu uplatňování jeho nároků.

Dovolená: Od 1. ledna 2024 pak bude i „dohodářům“ vznikat nárok na dovolenou.

Výše uvedené je výčtem pouze některých podstatných změn se zaměřením na ty, které je potřeba co nejdříve reflektovat (uzavřít dohody o HO, upravit nastavení DPP/DPČ).

Rádi Vám s implementací veškerých nezbytných změn pomůžeme a poskytneme poradenství. Budete-li chtít v souvislosti s výše uvedeným naši asistenci, nebo jen detailnější přehled všech změn, které novela ZP přinese, neváhejte se na nás obrátit. V příštím měsíci rovněž naše kancelář uspořádá k novele ZP a jejím praktickým dopadům klientskou akademii, na kterou bude možné se přihlásit.


Aktuálně

všechny novinky
novinky

The Amendment to the Labour Code - What Is New?

The amendment to the Labour Code will come into force this year, on October 1st. The most significant changes brought about by this amendment concern mainly remote working, agreement to complete a…