Novela zákoníku práce - co se změní?

Back to list

Již od 1. října tohoto roku nabude účinnosti novela zákoníku práce. Nejpodstatnější změny, které tato novela přináší, se týkají zejména práce na dálku a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Níže shrnujeme některé konkrétní novinky, které se dotknou takřka všech zaměstnavatelů.

Práce na dálku

Písemná dohoda: Práce na dálku musí být nově dohodnuta písemně. Pokud u Vás proto nyní funguje homeoffice na bází „gentlemanské“ dohody, je nutná změna.

Náklady: Zákon nově specifikuje povinnost zaměstnavatele hradit náklady zaměstnanců na homeoffice, popř. sjednat, že si zaměstnanci nesou náklady sami.

Rozvrh práce: V dohodě bude vhodné rovněž upravit rozvrh práce na homeoffice. Tu si zaměstnanec bude moci po dohodě rozvrhovat sám, přičemž doporučujeme zohlednit požadavky na dostupnost zaměstnance, důsledky práce v noci či o víkendu, apod.

 

Změny k DPP a DPČ

Rozvrh práce: Zaměstnavatel má nově i v případě „dohodářů“ povinnost rozvrhnout pracovní dobu alespoň tři dny předem. Tuto lhůtu lze nicméně dohodou v omezené míře zkrátit.

Překážky v práci: Na dohody se plně aplikují ustanovení o překážkách v práci a zaměstnavatel proto bude povinen i „dohodáře“ v případě překážek uvolnit z práce.

Žádost o uzavření pracovní smlouvy: V případě, že zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě dohody alespoň 180 dní za poslední rok, může zaměstnavatele požádat o uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatel bude moci odmítnout jen na základě legitimního důvodu.

 

Další důležité změny

Odstoupení od smlouvy: Je-li pracovní smlouva/dohoda uzavírána elektronicky, je zaměstnanec v případě, že nebylo započato s výkonem práce, oprávněn ve lhůtě 7 dní od takto uzavřené smlouvy odstoupit.

Obrácení důkazního břemene při výpovědi: V některých případech může v návaznosti na podnět zaměstnance dojít ve sporu o neplatnost výpovědi k situaci, kdy bude muset zaměstnavatel prokázat, že nedal zaměstnanci výpověď z důvodu uplatňování jeho nároků.

Dovolená: Od 1. ledna 2024 pak bude i „dohodářům“ vznikat nárok na dovolenou.

Výše uvedené je výčtem pouze některých podstatných změn se zaměřením na ty, které je potřeba co nejdříve reflektovat (uzavřít dohody o HO, upravit nastavení DPP/DPČ).

Rádi Vám s implementací veškerých nezbytných změn pomůžeme a poskytneme poradenství. Budete-li chtít v souvislosti s výše uvedeným naši asistenci, nebo jen detailnější přehled všech změn, které novela ZP přinese, neváhejte se na nás obrátit. V příštím měsíci rovněž naše kancelář uspořádá k novele ZP a jejím praktickým dopadům klientskou akademii, na kterou bude možné se přihlásit.


News

All News
News

Oslava 30 let naší advokátní kanceláře

Rok 2024 je pro naši advokátní kancelář výjimečný. Oslavili jsme 30 let od jejího založení a při této příležitosti jsme uspořádali slavnostní večer, který se konal v nádherném prostředí kláštera sv.…

News

30th Anniversary of Our Law Firm

The year 2024 is exceptional for our law firm. We celebrated our 30th anniversary and on this occasion, we organized an event for our clients held in the beautiful setting of the St. Agnes Convent in…

News

Road Show v Brně

Naši zkušení advokáti připravili s kolegy z poradenské společnosti EY sérii přednášek, které jsou věnovány klíčovým aspektům insolvence, ochrany věřitelů před krácením jejich pohledávek a…