Nová úprava povinností poskytovatele při změně platebního účtu

zpět na výpis

1. března 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 452/2016 Sb.,[1] který poměrně významně novelizuje zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku („ZPS“), a jehož cílem je zejména implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014, o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky. Tato novela zavádí do ZPS institut změny platebního účtu, který má uživatelům především odlehčit, pokud jde o administrativní zátěž spojenou s přesunem k jinému poskytovateli platebních služeb. Nemusí se vždy jednat jen o případ, kdy je smlouva s dosavadním poskytovatelem ukončena, ale též o situaci, kdy má uživatel pouze zájem uspořádat platební transakce na jím užívaných platebních účtech. Novela upravuje nejen postup při vnitrostátní změně účtu, ale i povinnost součinnosti poskytovatele v případě změny účtu ve vztahu k jinému členskému státu, která však není předmětem tohoto příspěvku.


Aktuálně

všechny publikace