Některé praktické postřehy ke jmenování hmotněprávního opatrovníka obchodní korporace pro střet zájm

zpět na výpis

Právní úprava hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů je velmi strohá. O co je úprava skromnější, o to více výkladových obtíží přináší a tím je těžší ji v praxi uchopit. Cílem článku je poukázat na některá praktická specifika řízení o jmenování hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů, a to zejména ve světle rozhodovací praxe.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Bezodplatná stáž – kedy je možná, a kedy nie

Mnohé firmy na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať u nich stáž ako spôsob nadobudnutia nových znalosti, ale aj praktických skúseností do budúcnosti. Stážisti obvykle bývajú za absolvovanie stáže…