Náhrada újmy za usmrcení blízké osoby při dopravní nehodě minulost a budoucnost

zpět na výpis

S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku („NOZ“) došlo ke změně právní úpravy náhrady újmy pozůstalým v případě usmrcení jejich blízkých osob. Opuštění předchozích paušálních náhrad podle starého občanského zákoníku („OZ“)[1] potenciálně otevírá širší prostor při rozhodování o výši náhrady újmy pozůstalým. Pozůstalým by se tak mohlo dostat spravedlivější reparace újmy v podobě vyšších částek, neboť soudy nebudou nadále svazovány dřívější úpravou a z ní vycházející judikaturou.


Aktuálně

všechny publikace