Mgr. Veronika Pázmányová povedie Slovenskú pobočku Glatzová & Co.

zpět na výpis

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzova & Co. má od 20 júla novú vedúcu advokátku, Mgr. Veroniku Pázmányovú. Veronika v minulosti spolupracovala s poprednými advokátskymi kanceláriami na Slovensku a od roku 2010 pôsobila vo White & Case.

Veronika vyštudovala Paneurópsku vysokú školu, kde okrem diplomu získala aj cenu Absolvent roka. Študovala čínske právo a čínsky jazyk Na Univerzite Fu Jen v Taiwane a biznis a ruský jazyk na Trinity College v Dubline, v Írsku.

Veronika má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti všeobecného obchodného práva, fúzií a akvizícií, korporátneho a pracovného práva, ako aj v oblasti regulatívnych odvetví, zahŕňajúcich napríklad ochranu osobných údajov a ochranu spotrebiteľa.

Medzi jej klientov patrili významné slovenské a medzinárodné spoločnosti, od poskytovateľov energetiky cez výrobcov nápojov až po developerov a ministerstvá. Podieľala sa na mnohých známych fúziách a akvizíciách, predajoch podnikov a cezhraničných transakciách.¨

V advokátskej kancelárii Glatzová & Co. Veronika povedie pobočku v Bratislave. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú do mňa spoločnosť vložila a teším sa na spoluprácu s dynamickým tímom talentovaných právnikov Glatzová & Co.,” hovorí.

Jiří Sixta, partner Glatzová & Co., ktorý dohliada na firemné aktivity na Slovensku dodáva: „Sme veľmi radi, že máme Veroniku v našom tíme. Jej príchod zapadá do firemnej stratégie poskytovania širokého spektra právnych služieb vysokej kvality pre našich klientov na Slovensku.”


Aktuálně

všechny novinky
CZ
SK
novinky

Novela zákoníku práce - co se změní?

Již od 1. října tohoto roku nabude účinnosti novela zákoníku práce. Nejpodstatnější změny, které tato novela přináší, se týkají zejména práce na dálku a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr …