Aktuální pracovněprávní novinky

zpět na výpis

Přinášíme informace o aktuálních novinkách v oblasti pracovního práva.

Na konci června byl vládě předložen k projednání návrh flexinovely zákoníku práce, který na jaře prošel meziresortním připomínkovým řízením. S jeho obsahem i některými projednávanými připomínkami Vás seznamujeme v článku 5 našeho newsletteru z června. Vláda bude nyní projednávat jeho finální podobu, která vyšla z připomínkového řízení, a sporné otázky, jež se ministerstvu nepodařilo vypořádat, jako např. navrhované limity výplaty mzdy v eurech. 

Návrh stále počítá s jednotnou účinností novely k 1. lednu 2025, jeho součástí není úprava výpovědi bez důvodu, a nedostala se do něj ani úprava doložky mlčenlivosti o výši mzdy. Poslední otázka má být komplexně řešena až v rámci transpozice směrnice o transparentnosti odměňování. O směrnici a co bude její transpozice pro zaměstnavatele znamenat, Vás informujeme v článku 7 našeho newsletteru.
 
Další aktuální novinkou je letní transpoziční novela, kterou se nyní nachází v Senátu. Novela upravuje nový mechanismus valorizace minimální mzdy, ruší zaručenou mzdu i plat, a též rozvrh dovolené, řeší pluralitu odborů a navíc oproti původnímu návrh samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem i v případě práce na pracovišti zaměstnavatele. Podrobnosti se dočtete v článku 6 našeho newsletteru. Plánovaná účinnost novely je od 1. srpna 2024. 

Poslední, ale neméně významnou novinkou je novela zákona o zaměstnanosti, kterou na začátku července předložila vláda sněmovně. Ta se zaměřuje na posílení podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a též na kontrolu a postihování nelegálního a zastřeného zaměstnávání. Novela zavádí postih ve formě zveřejnění rozhodnutí o spáchání přestupků umožnění nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání na úřední desce SÚIP po dobu 1 roku a pro zefektivnění kontrol možnost skrytého pořizování audiovizuálních záznamů. Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2025. O podrobnostech budeme informovat.


Aktuálně

všechny novinky
novinky

Glatzová & Co. publikovala v přehledu ICLG - Fintech 2024

V rámci 8. vydání mezinárodního přehledu vydávaného ve spolupráci s kanceláří Slaughter and May, Libor Němec, partner naší kanceláře a advokátky Andrea Pišvejcová, Gabriela Prášková a Erika Novotná s…

novinky

Oslava 30 let naší advokátní kanceláře

Rok 2024 je pro naši advokátní kancelář výjimečný. Oslavili jsme 30 let od jejího založení a při této příležitosti jsme uspořádali slavnostní večer, který se konal v nádherném prostředí kláštera sv.…