Likvidace škod třetí osoby

zpět na výpis

Tuzemský občanský zákoník se od 1. ledna 2014 zařadil mezi kodexy, jejichž ustanovení práva na náhradu škody vycházejí z tzv. duality civilního deliktu. Český, stejně jako například německý, zákoník proto důsledně rozlišuje porušení dobrých mravů a zákona na straně jedné a smluvní povinnosti na straně druhé. Jedním z důsledků nové úpravy je, že je-li poškozenému způsobena škoda porušením zákona, nebude se moci začasté domáhat náhrady škody, nebude-li jemu způsobená škoda rezultovat ze zásahu do absolutního práva (zdraví, vlastnictví atp.).


Aktuálně

všechny publikace