Kopie dokladů totožnosti podle AML zákona – znovu (ne)jasno?

zpět na výpis

Mgr. Erik Kolan a Mgr. Jan Flídr pro epravo.cz: Již od prvního ledna 2017 je účinné novelizované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinné osoby od novely mimo jiné očekávaly, že vyjasní, zda mají při identifikaci a kontrole klientů právo a povinnost opatřovat kopie jejich osobních dokladů. Ukazuje se však, že zejména pro zahraniční subjekty nová úprava právní jistotu nepřinesla.


Aktuálně

všechny publikace