Kdy je nově prostý elektronický podpis rovnocenný s podpisem vlastnoručním?

zpět na výpis

Letos na podzim nabyl účinnosti nový zákon upravující elektronické podpisy. Zákon kromě jiných změn přináší i podstatné uvolnění požadavků kladených na elektronické podepisování dokumentů v soukromoprávních vztazích. Nový zákon totiž umožňuje použít pro právní jednání soukromých osob vůči sobě navzájem jakoukoliv formu elektronického podpisu, tedy i pouhý podpis prostý. Zákon tak zprostředkovaně přiznává písemnou formu i dokumentům, které nebyly opatřeny některou z vyšších forem elektronického podpisu, a které by tak za dřívější úpravy z hlediska formálních požadavků kladených na vlastnoruční podpis neobstály.


Aktuálně

všechny publikace