K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

zpět na výpis

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní pozice věřitele, jemuž v případě porušení konkrétní smluvené povinnosti dlužníka vzniká právo na určité peněžité nebo nepeněžité plnění jako na smluvní pokutu. Závazek vzniklý na základě ujednání stran o smluvní pokutě je již ze své zákonné definice podmíněný, kdy vznik pohledávky věřitele je vázán na splnění odkládací podmínky porušení smluvené povinnosti.


Aktuálně

všechny publikace