K povinnosti soudu zkoumat v exekučním řízení existenci rozhodčí smlouvy

zpět na výpis

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR je ustálena v závěru, že není-li uzavřena rozhodčí smlouva, není vydaný rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem a v takovém případě je třeba již nařízenou exekuci zastavit.


Aktuálně

všechny publikace