K odporujícímu výkladu časové působnosti ustanovení § 298 odst. 8 insolvenčního zákona

zpět na výpis

Mgr. et Bc. Juraj Juhás pro e-pravo.cz: K odporujícímu výkladu časové působnosti ustanovení § 298 odst. 8 insolvenčního zákona ze strany Vrchních soudů Zákonem č. 291/2017 Sb. („Novela“) byla provedena novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („IZ“), která do jeho § 298 vložila odst. 8 s následujícím zněním: „V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.“


Aktuálně

všechny publikace