Znovu ke zrušení rozhodčího nálezu pro důvodné pochybnosti o nepodjatosti rozhodce

Back to list

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 1337/2019, uveřejněném pod číslem 90/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zabýval zejména otázkou nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti rozhodce, oznamovací povinnosti rozhodce a zrušení rozhodčího nálezu při porušení této povinnosti, resp. pro nezpůsobilost rozhodce ve věci rozhodnout. V uvedené věci se žalobce nejprve žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhal zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.[1]


News

All publikace