Glatzová & Co. podporuje festival Dvořákova Praha

Back to list

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha publikoval svůj program pro letošní ročník, který je zasvěcen 190. výročí narození Johannese Brahmse. Johannes Brahms je považován za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice a s Antonínem Dvořákem, jehož byl mentorem a podporovatelem, jej pojilo dlouholeté přátelství. Letošní ročník bude zahájen slavnostním koncertem Tonhalle-Orchester Zürich pod taktovkou Paavo Järviho spolu s violoncellistkou Anastasií Kobekinou. Naše kancelář si velmi dobře uvědomuje společenskou potřebu podporovat kulturní akce všeho druhu, zejména v dnešní nelehké době. Proto jsme, stejně, jako v minulých letech finančně podpořili i tento prestižní festival.


News

All Press releases
CZ
SK
Press releases

Komplexní poradenství pro J&T Banku

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytovala komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. a J&T IB and Capital Markets, a.s. v souvislosti s přípravou emise zaknihovaných dluhopisů v…