Zastupování obchodní společnosti jakožto společníka a odpovědnost člena statutárního orgánu

zpět na výpis

Mgr. Pavol Černý pro epravo.cz: U statutárního orgánu je již napříč praxí dobře známé, že jeho členové mají provádět vůči „své společnosti“ obchodní vedení a zastupovat ji navenek s péčí řádného hospodáře, jinak mohou být z výkonu funkce vůči společnosti odpovědní. V praxi nicméně nastávají nejasnosti ohledně způsobu zastupování společnosti statutáry a z toho plynoucí odpovědnost v případě, kdy je obchodní korporace, kterou reprezentují, společníkem či akcionářem jiné obchodní společnosti.


Aktuálně

všechny publikace