Základní platební účet dle zákona o platebním styku

zpět na výpis

Posílení postavení spotřebitelů v platebním styku, které bylo jedním z cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky („Směrnice“), se v českém právní prostředí výrazněji projeví již od 1. března 2017, kdy nabývá účinnosti zákon č.482/2016 Sb. („Novela“) novelizující zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku („Zákon“).


Aktuálně

všechny publikace