Využití oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle GDPR

zpět na výpis

Mgr. Roman Kuchař pro epravo.cz: Před zahájením zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu bude muset správce vždy vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva nebo svobody subjektů, jejichž údaje jsou zpracovávány. Jestliže správce dospěje k závěru, že tyto zájmy převažují, bude muset dále zvážit, zda mu pro dané zpracování osobních údajů nesvědčí jiný právní titul, požádat dotčené subjekty o udělení souhlasu, nebo od zamýšleného zpracování osobních údajů zcela upustit. V jiném případě se bude mimo jiné vystavovat riziku přísných sankcí ze strany dozorového úřadu (v České republice tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů).


Aktuálně

všechny publikace