Věřitelský insolvenční návrh po novele insolvenčního zákona

zpět na výpis

Mgr. Jiří Koubek pro epravo.cz: Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), která zásadním způsobem změnila oblast věřitelských insolvenčních návrhů.


Aktuálně

všechny publikace