Naše služby Bankovnictví
a finance

Svět financí proběhl v posledních letech mnoha dramatickými změnami spojenými s nedávnou finanční a ekonomickou krizí. Stávající prostředí nulových či dokonce záporných úrokových sazeb přináší snazší dostupnost úvěrového financování pro většinu podnikatelů i domácností. Jednotlivé segmenty finančních služeb jsou předmětem rozsáhlé a neustále se měnící regulace, proto se na nás obrací stále více klientů, abychom jim pomohli se v nové úpravě orientovat. Klientům můžeme nabídnout prvotřídní služby založené na nejen hluboké znalosti odvětví ale i orientaci v obecném komerčním prostředí. Uvědomujeme si, že bankovnictví a finance neexistují ve vakuu, ale reagují na okolní vývoj trhů a na základě toho klientům radíme.

Naše služby zahrnují zejména (i) poradenství při finančních transakcích, kdy radíme oběma stranám trhu, tj. jak finančním institucím, tak jejich klientům, a (ii) poradenství v oblasti regulace finančních služeb. Naši klienti jsou všechny typy regulovaných i neregulovaných finančních institucí (zejména banky, záložny, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, profesionální investoři, platební a e-money instituce), tak i klienti využívající služeb finančních institucí (především emitenti majetkových i dluhových cenných papírů, příjemci bankovních úvěrů) či „nefinanční“ klienti, kteří se shodou okolností ocitli v „pasti“ regulace finančních služeb.

Rovněž poskytujeme komplexní poradenství na každodenní bázi některým předním českým bankám.

Naše služby

Regulace finančních trhů:

 • právní poradenství v oblasti bankovní regulace
 • právní poradenství v oblasti regulace investičních služeb
 • právní poradenství v oblasti regulace platebních a devizových služeb
 • právní poradenství v oblasti regulace kolektivního investování, včetně venture capital a private equity struktur
 • právní poradenství v oblasti regulace pojišťovnictví, důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření
 • zastupování v řízeních – licenčních i sankčních před ČNB
 • zastupování ve sporech z cenných papírů a poskytování finančních služeb

Transakční práce:

 • strukturování transakcí ve všech oblastech financování
 • příprava a vyjednávání transakční dokumentace na straně bank i dlužníků
 • IPO, privátní i veřejné emise dluhopisů a jiných cenných papírů, sekuritizace,
 • nabídky převzetí
 • vyjednávání dokumentace pro transakce s finančními, komoditními a ostatními deriváty

Finanční produkty:

 • příprava standardní smluvní dokumentace pro finanční produkty pro retailové i korporátní klienty finančních institucí v návaznosti na legislativní (regulatorní) změny, vývoj produktů, vnitřní potřeby dané instituce, apod.
 • právní poradenství v oblasti distribuce finančních produktů
 • poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů (včetně úvěrů na bydlení), nastavování produktů, úprava dokumentace

Naši
specialisté

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

celý náš tým

Významná
ocenění

Jsme doporučováni nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které hodnotí trh právních služeb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Global 2021