Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce

zpět na výpis

Dne 17. června 2020 byla prezidentem České republiky podepsána novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb., která je zejména ze strany jejích předkladatelů označována za revoluční. Tato novela, která ve svém úplném znění nabyde účinnosti 1. ledna 2021, totiž komplexně upravuje některé významné pracovněprávní instituty jako například dovolenou či doručování písemností pracovněprávní povahy, a dokonce zavádí některé instituty nové, kterým je například tzv. sdílené pracovní místo.


Aktuálně

všechny publikace