Právní akademie: GDPR v praxi: osobní údaje v pracovněprávních vztazích a HR

zpět na výpis

Téma

GDPR v praxi: osobní údaje v pracovněprávních vztazích a HR

Přednášející
  • Mgr. Jiří Sixta, Partner
  • Mgr. Michael Mráček
29. ledna 2019

8:30 – 9:00 snídaně 9:00 – 11:30 seminář

Glatzová & Co., Betlémský palác

Husova 5, Praha 1

Registrace

Vzhledem k omezené kapacitě našich reprezentačních prostor je nutná registrace předem a je možné přihlásit maximálně 2 zájemce za společnost. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře do 22. ledna 2019.

Co se dozvíte

GDPR má výrazný dopad také na pracovněprávní vztahy a HR praxi zaměstnavatelů.

Každý zaměstnavatel by měl znát odpovědi na základní otázky:  
- Jak postupovat při výběru zaměstnanců v souladu s GDPR?
- Jaké otázky smí položit uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům?
- Které vnitřní předpisy a postupy je nutné přijmout v souvislosti s ochranou osobních údajů?
- Jak připravit pracovněprávní dokumentaci zohledňující požadavky ochrany osobních údajů?
- Kdy je zapotřebí souhlasu zaměstnance se zpracováním osobních údajů?
- Jaká jsou pravidla pro monitorování činnosti zaměstnanců na pracovišti?
- Které osobní údaje zpracovávat po skončení pracovněprávního vztahu a jak dlouho?

Představíme Vám základní pravidla ochrany osobních údajů na pracovišti, která vycházejí z výše nastíněných otázek, a vysvětlíme novinky, které přineslo GDPR.

Poradíme, jak upravit konkrétní postupy při zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Vedle již zmíněných otázek samozřejmě rádi zodpovíme i Vaše další dotazy.


Aktuálně

všechny akce