Právní akademie: Aktuální otázky nové úpravy odpovědnosti za vady

zpět na výpis

Téma

Aktuální otázky nové úpravy odpovědnosti za vady (nejen) ve světle poslední judikatury

Přednášející
  • JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Counsel
4. října 2017

8:30 – 9:00 snídaně 9:00 začátek semináře

Glatzová & Co., Betlémský palác

Husova 5, Praha 1

Registrace

E-mailem na akademie@glatzova.com (do předmětu zprávy uveďte „akademie“) nejpozději do 27. září 2017.

Co se dozvíte

- Míra dispozitivity nové úpravy aneb na které odchylky od zákona neradno spoléhat a jak je (ne)snadné je ujednat?
- Okruh práv z odpovědnosti aneb co když nabyvatel nechá vady (bez opory ve smlouvě) odstranit třetí osobou a po zciziteli vymáhá účelné náklady?
- Kolik zbývá z požadavku na včasnou notifikaci (reklamaci) zjevných    a dalších vad po judikatorním akcentu na koncept vědomých vad?
- Uplatnění práv z odpovědnosti a zákonné / doktrinální lhůty pro ně aneb jak dlouho smí nabyvatel otálet s uplatněním svých práv u zcizitele / soudu?
- Hlavní nejasnosti týkající se projede zboží v obchodě aneb dvouletá záruční doba, nebo jen reklamační lhůta pro skryté vady v době převodu?

 


JPEG 179.6 kB

Aktuálně

všechny akce