Pozitivní orientační dechová zkouška a neplatnost výpovědi z pracovního poměru

zpět na výpis

V uplynulých dnech si významnou mediální pozornost získal případ zaměstnance ocelárny, kterému zaměstnavatel dal v červenci 2013 výpověď z pracovního poměru z důvodu pozitivní orientační dechové zkoušky k prokázání požití alkoholu, přičemž tato výpověď byla následně soudy shledána jako neplatná. Konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 21 Cdo 4733/2015 vyvolalo četné reakce veřejnosti vyjadřující obavu, že Nejvyšším soudem byla fakticky uznána přípustnost vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu. Stejně tak zazněly pozitivní ohlasy, podle nichž Nejvyšší soud správně potvrdil neoprávněnost výpovědi zaměstnanci v situaci, kdy se zaměstnavatel účelovým jednáním snažil snižovat stavy zaměstnanců v době před plánovaným ukončením svého provozu.


Aktuálně

všechny publikace