Nový partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

zpět na výpis

Advokátní kancelář Glatzová & Co. od 1. ledna 2016 se rozroste o nového partnera JUDr. Libora Němce, Ph.D. Ve své praxi se věnuje problematice bankovnictví a financí, právu cenných papírů, regulaci finančního trhu, jakož i sporné agendě.

„Jsem ráda, že nedlouho po posledním jmenování nového partnera dospěl do této fáze další člen našeho týmu.  Libor si po pětileté spolupráci získal naši plnou důvěru. Jeho povýšení na partnera podpoří další růst, který nás v příštím roce čeká,“ říká Vladimíra Glatzová, zakládající partnerka kanceláře.

 

 

Libor Němec je advokátem v kanceláři Glatzová & Co. od roku 2010, od roku 2012 zde působí jako vedoucí advokát.  Předtím působil v advokátní kanceláři Clifford Chance, pracoval jako hlavní právník legislativního a právního odboru České národní banky a právník legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. Zastával rovněž funkci tajemníka prezídia Komise pro cenné papíry a funkci místopředsedy správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.  Absolvoval (summa cum laude) magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003), v roce 2005 složil na téže fakultě rigorózní zkoušku a v roce 2012 zde úspěšně dokončil doktorský studijní program. Je spoluautorem komentáře k zákonu o nabídkách převzetí, k zákonu o obchodních korporacích a v současné době se jako spoluautor podílí na přípravě komentáře k zákonu o dluhopisech. Pravidelně publikuje články zabývající se regulací finančních služeb, práva cenných papírů a souvisejících otázek soukromého a veřejného práva. Je členem České advokátní komory a od roku 2007 rozkladové komise České národní banky. Libor je pro rok 2015 podle hodnocení The Legal 500 vedoucím právníkem v oblasti Banking & Finance a doporučovaným právníkem v oblasti Dispute Resolutions.


Aktuálně

všechny novinky
novinky

Glatzová & Co. publikovala v přehledu ICLG - Fintech 2024

V rámci 8. vydání mezinárodního přehledu vydávaného ve spolupráci s kanceláří Slaughter and May, Libor Němec, partner naší kanceláře a advokátky Andrea Pišvejcová, Gabriela Prášková a Erika Novotná s…