Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

zpět na výpis

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské unii, nebo jde spíše jen o nezbytný vývoj/evoluci? Níže se zaměříme na vybrané změny vyplývající z nařízení a pokusíme se zodpovědět výše uvedenou otázku


Aktuálně

všechny publikace