Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů – čas zahájit přípravy

zpět na výpis

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 označované jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude mít přímou účinnost v celé EU. Toto nařízení přinese zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů. Vybrané změny uvádíme níže.


Aktuálně

všechny publikace