(NE)možnost odstoupení od smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem

zpět na výpis

JUDr. Jana Zahránková pro epravo.cz: Pokud podnikatel uzavírá smlouvy se spotřebitelem s použitím prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel obecně právo od smlouvy odstoupit v 14denní lhůtě od převzetí zboží. Důvodem je zejména to, že absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy brání prohlídce zboží, jeho předvedení, možnosti dotazů i vysvětlení. Vzhledem k tomu, že mnoho spotřebitelů toto právo zneužívá, čímž vznikají podnikateli další náklady, kladou si podnikatelé často otázku, jak možnost odstoupení od smlouvy limitovat.


Aktuálně

všechny publikace