Může Ústavní soud při zrušení soudního rozhodnutí přikázat věc jinému soudci?

zpět na výpis

Dle ustanovení § 243e odst. 3 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („o.s.ř.“), platí, že zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu proto, že nebyl dodržen závazný právní názor (§ 243g odst. 1 o.s.ř.) nebo že v řízení došlo k závažným vadám, může nařídit, aby věc v dalším řízení projednal jiný senát nebo přikázat věc k dalšímu řízení jinému odvolacímu soudu. V případě, že dovolací soud zruší rovněž rozhodnutí soudu prvního stupně, může také nařídit, aby věc v dalším řízení projednal u soudu prvního stupně jiný senát (samosoudce) nebo přikázat věc k dalšímu řízení jinému soudu prvního stupně. Obdobně stanovuje ustanovení § 221 odst. 2 o.s.ř. ve vztahu k odvolacímu řízení.


Aktuálně

všechny publikace