Lze obchodní korporaci s neobsazeným statutárním orgánem jmenovat opatrovníka?

zpět na výpis

Mezi řadu zajímavých situací, které rekodifikace soukromého práva nabídla soudům k řešení v oblasti korporátního práva, patří otázka, zda soud může obchodní korporaci, jejíž statutární orgán není dostatečně obsazen, z tohoto důvodu jmenovat hmotněprávního opatrovníka. Cílem tohoto článku je přiblížit nedávné rozhodnutí, ve kterém tuto otázku řešil Vrchní soud v Praze.


Aktuálně

všechny publikace