Je rozhodčí nález v případě neexistující nebo neplatné rozhodčí smlouvy způsobilým exekučním titulem

zpět na výpis

Podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, je exekučním titulem vykonatelný rozhodčí nález. Je však způsobilým exekučním titulem rozhodčí nález i v případě, kdy mezi stranami neexistuje rozhodčí smlouva zakládající pravomoc rozhodce? Jak je tomu v případě, kdy byla rozhodčí smlouva uzavřena, avšak neplatně? Těmito otázkami se zabývá tento článek a rozebírá bohatou judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR v této věci.


Aktuálně

všechny publikace