Implementace MiFID 2 už brzy v českém právním řádu

zpět na výpis

V souvislosti s implementací evropských předpisů o regulaci trhů s finančními nástroji je Parlamentem v současnosti projednáván návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů („Novela“). Novela byla dne 26. dubna 2017 po přijetí rozsáhlých pozměňovacích návrhů schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena Senátu, kde je vedena jako senátní tisk 126.[1] Vzhledem k tomu, že Novela zapracovává několik nových, resp. zásadně zrevidovaných unijních předpisů na úseku regulace kapitálového trhu, její přijetí bude mít na subjekty trhu výrazný dopad. Účinnost Novely je zásadně plánována na 3. ledna 2018, vybraná ustanovení však nabydou účinnosti již 30. den po jejím vyhlášení.


Aktuálně

všechny publikace