Hledáme lidskou inteligenci, umělou máme!

zpět na výpis

Právě se účastníme ELSA JOB FAIR na Právnické fakultě v Praze.

Hledáme lidskou inteligenci, umělou máme!

Právě se účastníme ELSA JOB FAIR na Právnické fakultě v Praze.

Můžeme být jen tak dobří, jak dobré máme lidi. Hledání efektivního řešení předpokládá kreativitu, využití inovativních nápadů i moderních technologií. Nesklouzáváme do stereotypů a slepého opakování toho, co už bylo jednou realizováno.

Naše firemní kultura je založena na vstřícnosti, ochotě a zapálení pro práci. Záleží nám na výsledku, na skutečném vyřešení věci. Součástí naší kultury je etika, slušnost a dobré vztahy jak ke klientům, tak i dovnitř firmy. Problémy našich klientů bereme za své.

Hledáme člověka!

#jobfair #motivace #akglatzova


Aktuálně

všechny novinky
CZ
SK
novinky

Novela zákoníku práce - co se změní?

Již od 1. října tohoto roku nabude účinnosti novela zákoníku práce. Nejpodstatnější změny, které tato novela přináší, se týkají zejména práce na dálku a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr …

novinky

The Amendment to the Labour Code - What Is New?

The amendment to the Labour Code will come into force this year, on October 1st. The most significant changes brought about by this amendment concern mainly remote working, agreement to complete a…