Změny v pracovním právu přehledně. S čím musí zaměstnavatelé nově počítat?

Back to list

Počátkem října 2023 nabyla účinnosti podstatná část dlouho očekávané novely zákoníku práce. Přináší změny, které mají vliv na téměř každého zaměstnavatele. K těm významnějším, kterým se budeme v tomto článku podrobněji věnovat, patří nová pravidla pro práci na dálku a práci na základě jedné z dohod o práci konané mimo pracovní poměr. Za pozornost stojí rovněž problematika digitalizace a s tím související doručování, změna pravidel informační povinností zaměstnavatele či ochrana některých skupin zaměstnanců.


News

All publikace
CZ
SK
publikace

Bezodplatná stáž – kedy je možná, a kedy nie

Mnohé firmy na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať u nich stáž ako spôsob nadobudnutia nových znalosti, ale aj praktických skúseností do budúcnosti. Stážisti obvykle bývajú za absolvovanie stáže…