Právní akademie | Novela zákoníku práce - 25. 10. 2023

Back to list

V říjnu proběhne v rámci právní akademie seminář na velmi aktuální téma novely zákoníku práce. Novela již bude v době konání akademie několik týdnů v podstatné části účinná, a proto se více zaměříme na praktické dopady jednotlivých změn a jejich vlivy na každodenní činnost většiny zaměstnavatelů. Naším cílem je představit správnou implementaci jednotlivých oblastí novely tak, aby to pro strany pracovněprávních vztahů znamenalo co možná nejmenší zátěž.

Topic

Novela zákoníku práce

Speaker
  • JUDr. Matěj Tkadlec, advokát, Glatzová & Co.
  • Mgr. David Bečvář, advokátní koncipient, Glatzová & Co.
25. října 2023

8:30 - 9:00 registrace + občerstvení 9:00 - 12:00 seminář + dotazy

Glatzová & Co.

Betlémský palác Husova 240/5 Praha 1

Registration

E-mailem na akademie@glatzova.com, příp. vyplněním dotazníku vpravo.

Knowledge
  • Jaké nejzásadnější změny novela přináší?
  • Jak správně a efektivně nastavit práci na dálku (tzv. home-office)?
  • Jak přistoupit k nové právní úpravě týkající se tzv. „dohodářů“?
  • Jak novela změnila pravidla hry v oblasti doručování a digitalizaci?
  • Jak novela posiluje postavení některých zaměstnanců?

News

All Events