Libor Němec na FINfestu

Back to list

Letos proběhl již dvanáctý ročník FINfestu, jehož součástí byla i panelová diskuze na velmi aktuální téma „Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů“. Jedním z řečníků byl JUDr. Libor Němec, Ph.D., partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Panelová diskuze je jedním z 33 bodů programu Finančního festivalu pro finanční profesionály s názvem „Přežití vs. úspěch“, který se konal v Praze 2. května 2023. Hlavními tématy byly: finanční poradenství, financování bydlení, investování, osobní rozvoj a pojištění. Po celý den se v pěti sálech během celého programu vystřídalo více než sedmdesát řečníků – advokáti, top manažeři, analytici, majitelé společností či odborní konzultanti.

Panelová diskuze „Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů", kterou moderovala Michaela Studnička Skálová, hledala odpovědi na otázky jak předem identifikovat riziko problémové emise, jakou odpovědnost má finanční poradce, když emitent nedostojí svým povinnostem, zda má klient nárok na kompenzaci od poradce nebo kdo je zodpovědný za ztrátovou investici a kdo a za jakých podmínek je povinen nahradit způsobenou škodu.

Vedle Libora Němce, který se specializuje na bankovnictví a finance a regulaci finančních služeb, se této diskuze účastnili také Jan Pivoda (AK Svoboda Koubková advokáti), Jan Langmajer (advokát a insolvenční správce) a Martin Dočekal (investiční analytik).


News

All News
CZ
SK
News

Novela zákoníku práce - co se změní?

Již od 1. října tohoto roku nabude účinnosti novela zákoníku práce. Nejpodstatnější změny, které tato novela přináší, se týkají zejména práce na dálku a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr …

News

The Amendment to the Labour Code - What Is New?

The amendment to the Labour Code will come into force this year, on October 1st. The most significant changes brought about by this amendment concern mainly remote working, agreement to complete a…