Právní akademie: (Ne)platnost usnesení valné hromady ve světle poslední judikatury

Back to list

Topic

(Ne)platnost usnesení valné hromady ve světle poslední judikatury

Speaker
  • Petr Čech, Counsel
5. června 2019

8:30 – 9:00 snídaně 9:00 – 11:30 seminář

Glatzová & Co., Betlémský palác

Husova 5, Praha 1

Registration

Vzhledem k omezené kapacitě našich reprezentačních prostor je nutná registrace předem a je možné přihlásit maximálně 2 zájemce za společnost. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře do 29. května 2019.

Knowledge

- Kdo, jak a do kdy se může u soudu dovolat neplatnosti usnesení (přechází právo na nabyvatele podílu)? 
- Za jakých předpokladů (je třeba protest odůvodnit, jak konkrétně, co osoby zasedání nepřítomné)?
- Kdo, jak a do kdy se může u soudu dovolat zdánlivosti usnesení? Z jakých důvodů?
- Kdo, jak a do kdy se může u soudu dovolat platnosti usnesení, jež má společnost za nepřijaté?
- Kdo je účastníkem řízení o vyslovení (ne)platnosti / zdánlivosti usnesení (dotčený společník)?


News

All Events