Nejvyšší soud nově ke smluvní pokutě z konkurenční doložky

Back to list

Mgr. Jan Peřinka pro epravo.cz: Nejvyšší soud, zejména jeho senát č. 21, rozhoduje o sporech z konkurenčních doložek sjednaných podle zákoníku práce poměrně často.[1] Přestože ke konkurenčním doložkám i souvisejícím smluvním pokutám existuje poměrně bohatá judikatura, v praxi zůstává stále dost otázek otevřených. Za poslední zajímavé rozhodnutí ze strany Nejvyššího soudu se dá považovat rozhodnutí z 27. června 2018, sp. zn. 21 Cdo 1922/2018 („Rozhodnutí“). Autor v tomto článku shrnuje závěry tohoto Rozhodnutí a pokouší se je zanést do kontextu dosavadní judikatury.


News

All publikace
CZ
SK
publikace

Bezodplatná stáž – kedy je možná, a kedy nie

Mnohé firmy na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať u nich stáž ako spôsob nadobudnutia nových znalosti, ale aj praktických skúseností do budúcnosti. Stážisti obvykle bývajú za absolvovanie stáže…