Právní akademie: Skuteční majitelé

Back to list

Topic

Skuteční majitelé

Speaker
  • Mgr. Jindřich Král, Partner
28. listopadu 2018

8:30 – 9:00 snídaně 9:00 – 11:30 seminář

Glatzová & Co., Betlémský palác

Husova 5, Praha 1

Registration

Vzhledem k omezené kapacitě našich reprezentačních prostor je nutná registrace předem a je možné přihlásit maximálně 2 zájemce za společnost. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře nebo e-mailem na akademie@glatzova.com do 20. listopadu 2018.

Knowledge
  • Kdo má povinnost vést evidenci skutečných majitelů?
  • Jak se dopátrat skutečného majitele?
  • Které skutečnosti o něm je třeba vést interně a jaké v evidenci skutečných majitelů?
  • Kdo má, resp. bude mít k těmto informacím přístup?
  • Jaké jsou důsledky porušení těchto pravidel?

News

All Events