Právní akademie: Aktuální otázky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v SRO a AS

Back to list

Topic

Aktuální otázky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v SRO a AS

Speaker
  • JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Counsel
27. února 2018

8:30 – 9:00       snídaně 9:00 – 11:30     seminář

Glatzová & Co., Betlémský palác

Husova 5, Praha 1

Registration

Vzhledem k omezené kapacitě našich reprezentačních prostor je nutná registrace předem a je možné přihlásit maximálně 2 zájemce za společnost. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře nebo e-mailem na akademie@glatzova.com do 22. ÚNORA 2018.

Knowledge

- Jak lze vymezit druh podílů / akcií, pokud jde o podíl na zisku (aneb připustíme podíl / akcii bez takového podílu)?

- Je společnost povinna rozdělit zisk? Jak se lze rozdělení domáhat?

- Jaké jsou předpoklady pro rozdělení či výplatu zisku (aneb jak dlouho lze využít účetní závěrku)?

- Jak pracovat s pevným či nepeněžitým podílem na zisku?

- Jaká rizika jsou spojena se zálohami na podíl na zisku?

 

 


News

All Events