Právní akademie: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Back to list

Projekt PRÁVNÍ AKADEMIE je určen především našim klientům a obchodním partnerům. Zkušení advokáti naší kanceláře průběžně připravují tématická setkání, která by vám měla pomoct v lepší orientaci v problematice právních předpisů, které bezprostředně ovlivňují nebo dokonce omezují vaše podnikání.

Topic

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Speaker
  • JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Counsel
14. prosince 2016

8:30 – 9:00 hod - snídaně 9:00 - start semináře

Betlémský palác

Husova 5, Praha

Registration

E-mailem na akademie@glatzova.com (do předmětu zprávy uveďte „akademie“) nejpozději do 7. prosince 2016.

Knowledge

Kdo je podnikatel, kdo spotřebitel a která smlouva spotřebitelská?
V čem je česká ochrana spotřebitele přísnější než evropská?
Kdy se spotřebitelská smlouva smí odchýlit od zákona?
Která ujednání ve spotřebitelské smlouvě jsou nepřiměřená?
Která ujednání (ne)obstojí dle české judikatury? Která dle evropské? 


PDF 319.36 kB

News

All Events