K novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

Back to list

Tento článek shrnuje obsah vládní novely zákona o ochraně hospodářské soutěže[1], která v době přípravy tohoto článku prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR[2] a nyní je projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny („Novela“).


News

All publikace
CZ
SK
publikace

Bezodplatná stáž – kedy je možná, a kedy nie

Mnohé firmy na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať u nich stáž ako spôsob nadobudnutia nových znalosti, ale aj praktických skúseností do budúcnosti. Stážisti obvykle bývajú za absolvovanie stáže…