Prohlubování a zvyšování kvalifikace a jejich rozdíly v praxi

zpět na výpis

Ustanovení § 227 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce („ZPr“) normuje problematiku odborného rozvoje zaměstnanců. Do toho úvodní ustanovení této hlavy části desáté ZPr řadí mj. (i) zaškolení a zaučení, (ii) odbornou praxi absolventů, (iii) prohlubování kvalifikace a (iv) zvyšování kvalifikace.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Úroky z prodlení mezi podnikateli a dobré mravy

Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019, se Nejvyšší soud ČR poprvé v poměrech právní úpravy občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 zabýval otázkou výše úroků z…

CZ
SK
publikace

Tantiémy po novele zákona o obchodních korporacích

Dne 1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Novela v řadě bodů pouze vyjasňuje zákonný text a pro větší uživatelský komfort výslovně normuje závěry dovozované v soudní…