Implementace MiFID 2 už brzy v českém právním řádu

zpět na výpis

V souvislosti s implementací evropských předpisů o regulaci trhů s finančními nástroji je Parlamentem v současnosti projednáván návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů („Novela“). Novela byla dne 26. dubna 2017 po přijetí rozsáhlých pozměňovacích návrhů schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena Senátu, kde je vedena jako senátní tisk 126.[1] Vzhledem k tomu, že Novela zapracovává několik nových, resp. zásadně zrevidovaných unijních předpisů na úseku regulace kapitálového trhu, její přijetí bude mít na subjekty trhu výrazný dopad. Účinnost Novely je zásadně plánována na 3. ledna 2018, vybraná ustanovení však nabydou účinnosti již 30. den po jejím vyhlášení.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Rozsah práva akcionáře na podání vysvětlení

Aby mohl akcionář plnohodnotně vykonávat svá práva spojená s akciemi, musí mít o společnosti dostatek informací. Na rozdíl od společníka s.r.o. má akcionář právo na informace poměrně omezené, a to…

publikace

Elektronická účtenka podle zákona o EET

Od prosince 2016 byla v České republice „naostro“ spuštěna tzv. elektronická evidence tržeb („EET“). V rámci EET jsou podnikatelé v ubytovacích a stravovacích službách, velkoobchodníci a…