Agent pro zajištění, kryté dluhopisy a další novinky zavedené novelou zákona o dluhopisech

zpět na výpis

Mgr. et Mgr. Filip Murár pro tištěné vydání časopisu EPRAVO.CZ MAGAZINE (č. 1/2019): Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2018 Sb. publikována poměrně rozsáhlá novela zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech („DluhZ“), jež bez většího povšimnutí nabyla účinnosti dnem 4. 1. 2019 („Novela“). Novela přitom přináší do právní úpravy dluhopisů řadu novinek a modernizačních prvků, mezi nimi zejména zcela nový institut agenta pro zajištění, komplexní revizi úpravy zástavních hypotečních listů nebo revizi úpravy společného zástupce vlastníků dluhopisů. V tomto příspěvku přinášíme přehled nejvýznamnějších novinek, s nimiž se v právní úpravě dluhopisů můžeme od roku 2019 setkat.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

K (ne)omezenému ručení společníků s.r.o.

Navzdory tomu, že dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích (ZOK)[1] zůstalo pojetí ručení společníků společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nezměněno, není tomu tak zcela. Rozdíly v…