Aktuality Čo publikujeme a robíme

Pravidelne publikujeme články v tlačených i elektronických médiách a vydávame Legal News – náš elektronický obežník prinášajúci klientom, okrem iného, novinky z aktuálnej judikatúry. Pre našich klientov usporadúvame pravidelné mesačné interaktívne semináre zamerané na edukáciu klientov v právnych záležitostiach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

Najnovšie správy

publikace

Ako prijímať zamestnancov právne správne

Proces prijímania zamestnancov sa spája hlavne s ponukou voľného pracovného miesta a kolotočov pohovorov, ktorý je v tom šťastnom prípade zakončený podpísaním pracovnej zmluvy. Automaticky sa kladie…

publikace

Elektronický podpis při e-contractingu

Uzavírání smluv přes internet (tzv. e-contracting) je dnes již celkem běžnou záležitostí. E-contracting nečiní větší potíže v případě, kdy není stanovena povinná forma uzavírání smluv. V určitých…

publikace

Postoupení smlouvy před 1. lednem 2014? Proč ne.

V závěru loňského roku Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které nabízí osvěžující pohled na otázku, jakým způsobem bylo před 1. lednem 2014 možné provést změnu stran již dříve uzavřené smlouvy. Výsledné…

publikace

Co znamená těhotenství v práci

Na co má těhotná žena nárok? A jaké jsou časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí? Odpovědi naleznete v článku Marie Janšové a Mateje Mihálika.

publikace

Nejen statutární orgány musí být loajální

Otázka povinné loajality a péče řádného hospodáře bývá často předmětem diskuzí u volených, a zejména statutárních orgánů obchodních korporací. Z prostředí zahraniční právní vědy a judikatury však do…

publikace

Účinky vymezení jednotek na zástavní právo k pozemku

Předmětem příspěvku Jarmily Tornové je odpověď na otázku, jaké účinky bude mít podle platného práva výstavba domu a vymezení jednotek v tomto domě na již dříve zřízené zástavní právo k pozemku, na…