Nadační fond Vladimíry Glatzové

zpět

Vladimíra Glatzová prostřednictvím vlastní nadace podporuje děti z dětského domova v Klánovicích a mládež bez rodinného zázemí. Je zakladatelkou a současně největší přispěvatelkou nadace.