Souběh na dlouhou trať

zpět na výpis

Mgr. Michael Granát pro epravo.cz: Téma souběhu výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena (dále pro zjednodušení jen jako „člen statutárního orgánu“) a výkonu práce v pracovním poměru je dokola probírané. Novou vlnu zájmu o téma souběhů vzbudil dnes již notoricky známý nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15 z 13. 9. 2016 (dále také jen jako „nález Ústavního soudu“) a následující rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 z 11. 4. 2018 (dále také jen jako „rozsudek velkého senátu“). Diskuze na toto téma dle mého názoru ještě zdaleka nekončí. Některé aspekty uvedených rozhodnutí mohou totiž být příslibem dalšího pokračování tohoto, zdá se, nekonečného příběhu.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Právní rádce - Profil budoucích hvězdných expertů

Erik Kolan a Jan Veselý pro magazín Právní rádce: Jan Veselý a Erik Kolan se energetickému právu věnují od roku 2010, kdy nastoupili do Glatzová & Co. Své začátky v oboru dnes s odstupem času hodnotí…