Advokát Tomáš
Kessler

V Glatzová & Co. od roku 2011

Špecializácia
  • korporátne právo
  • všeobecné obchodnoprávne poradenstvo
  • nehnuteľnosti
  • duševné vlastníctvo

Špecializácia

korporátne právo
všeobecné obchodnoprávne poradenstvo
nehnuteľnosti
duševné vlastníctvo

Vzdelanie

Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Praha, 2006-2012)
University of Kent, Kent Law School (Kent, 2010-2011)

Prax

2006
AK Gürlich & Co. (Praha)
2007
AK Sládek & Partners (Praha)
2008-2010
The Communications Group, s.r.o. – projektový a office manažér (Praha)

Členstvo

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
angličtina

Kontaktujte ma